Van de bestuurstafel - Sportclub Teuge

Sponsors

Van de bestuurstafel

29 oktober 2023 10:30


Hierbij willen we jullie informeren omtrent een aantal verbeteringen die zijn doorgevoerd de afgelopen periode.

Kantine 

Onlangs is er een nieuw kassasysteem (zie foto) geplaatst waardoor het inzicht in kantineomzet sterk wordt verbeterd, ook voor verantwoording richting externe partijen en onze eigen kascontrolecommissie is dit belangrijk.

1000024463.jpg

Daarnaast is hoofdrekenen overbodig geworden en werkt het systeem heel intuïtief!

Tevens leggen trainers/ barpersoneel/bestuur etc. de consumpties in het kassasysteem vast die ze nuttigen omwille van hun functie.

1000024454.jpg


Een nieuwe muntautomaat (zie foto) is geplaatst waardoor het ook mogelijk is om consumptiemunten te pinnen, gevolg is dat muntverkoop achter de bar niet meer nodig is!

En als laatste zijn er gesloten muntbakken geplaatst waarin de ingenomen munten worden gedeponeerd.

 

Duurzaamheid

Een van de onderdelen van het duurzaamheidstraject was het plaatsen van 40 zonnepanelen op het dak van het dorpshuis.

Door de grote vraag naar zonnepanelen is het traject iets vertraagd maar inmiddels liggen de panelen te glimmen op het dak! (zie foto)
1000024509.jpg

 

Voor zover even de update vanuit het bestuur!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!