Van de bestuurstafel - Sportclub Teuge

Sponsors

Van de bestuurstafel

27 februari 2023 18:00


Vanaf deze plek willen wij u regelmatig informeren over allerlei zaken die in het bestuur zijn besproken en besloten. Om u iedereen hierbij te betrekken en openheid aan iedereen te bieden die betrokken is bij onze club en die belangstelling heeft voor de Sportclub Teuge!

Het Bestuur

Sportclub Teuge gaat verduurzamen

In het komende half jaar zullen er een aantal aanpassingen worden gedaan om het energiegebruik drastisch te verlagen en te veranderen. Met een grote kostenverlaging tot gevolg.

Op het dak zullen 40 zonnepanelen worden geplaatst die een opbrengst van 15.000 kWh jaarlijks (Schatting) opleveren
Realisatie: Zomer 2023

Onder de vloer van de kantine zal de vloerisolatie worden verbeterd
Isoleren van de leidingen van de kleedkamers
Realisatie: Februari 2023

Er komt een ‘All Electric’ warmtepomp voor de vloerverwarming van de kantine
Er komt een nieuwe ketel met drie warmtepompboilers voor de warmwatervoorziening van de kleedkamers
Realisatie: Tijdens de zomerstop

De desbetreffende offertes zijn beoordeeld, geselecteerd en getekend.
In november heeft de algemene vergadering toestemming verleend aan het bestuur voor het doen van deze investering uit eigen middelen en d.m.v. een lening van maximaal € 50.000, --
Stefan Linthorst (penningmeester) en Wilco Hagens (bestuurder buitendienst) zijn erg druk geweest met het proces omtrent verduurzaming met dit resultaat als gevolg!
Naar verwachting zijn de meeste investeringen in maximaal 7 jaar terugverdiend. Daarna is er vanzelfsprekend blijvend voordeel!

Blik naar de toekomst:
De salderingsregeling zal nog een aantal jaren van kracht blijven, maar intussen wordt o.a. opslag van elektriciteit vanzelfsprekend van groot belang. Bij initiatieven daartoe die op Teuge in gang worden gezet, is de Sportclub Teuge betrokken.

Het Bestuur


Wilco Hagens stopt als bestuurder buitendienst

Na maar liefst 9 jaar (!) heeft Wilco Hagens de zeer begrijpelijke keus voor zichzelf gemaakt te stoppen als lid van het bestuur. Als z.g. bestuurder ‘buitendienst’ heeft Wilco zich in de afgelopen 9 jaar ongelooflijk ingezet voor de instandhouding en verbetering van de accommodatie. Ook laatstelijk nog met de zeer zorgvuldige beoordeling van de diverse offertes in het kader van de verduurzaming. En vers in ons geheugen zit nog de verbouwing van de kantine.
De grootste aandacht van deze bestuurder gaat echter naar de dagdagelijkse zaken die bij de instandhouding van een accommodatie van deze omvang komen kijken. Daarbij is en wordt hij ondersteund door de onmisbare vrijwilligers die al die werkzaamheden verrichten om alles in goede staat te houden en kosten te drukken. Wilco heeft hen daarin geprobeerd maximaal te ondersteunen en een coördinerende, verbindende rol vervuld. Wij menen dat hij daarin zeer goed is geslaagd.
Straks kan hij het eens wat rustiger aan gaan doen en zijn aandacht schenken aan zijn persoonlijke omgeving. Wij zijn hem zeer erkentelijk en weten zeker dat hij zich op wat voor wijze dan ook zal inzetten voor zijn club. Wilco bedankt!

Het Bestuur


Bestuurder binnendienst

Vanaf de bestuursvergadering van 7 februari hebben we Daniëlle Pannekoek mogen verwelkomen als de nieuwe bestuurder ‘binnendienst’. Zij zal op haar verzoek eerst een halfjaar proefdraaien in deze rol om daarna te bepalen of ze definitief door wil gaan.
Wij zijn erg blij met haar bereidheid en inzet en hopen vanzelfsprekend dat zich dit na dit half jaar zal voortzetten. We wensen Daniëlle veel succes!

Het Bestuur


Sluitingstijden kantine

Met ingang van deze publicatie zijn de volgende afspraken gemaakt wat betreft de sluitingstijden van de kantine op donderdag (clubavond) en zaterdag.

Op donderdagavond zal de kantine om 0.00 uur sluiten.
Op zaterdag is de sluitingstijd 20.00 uur. Uitsluitend naar het oordeel van de dienstdoende barploeg mag dit verlengd worden tot uiterlijk 22.00 uur.
Wij zijn heel blij met de mensen achter de bar die hun vrije tijd hier aan geven en zij verdienen ons aller respect. Op deze wijze wordt de speelruimte binnen grenzen geboden om het gemoedelijk, gezellig en voor iedereen behapbaar te houden. Wees zuinig op ons barpersoneel!

Het bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!