Sponsors

Voorlopige teamindeling jeugd seizoen 2022-2023

16 juni 2022 21:00


De afgelopen maanden heeft de Jeugdcommissie van Sp. Teuge, ondersteund door trainers en/of leiders, een inventarisatie gemaakt van alle jeugdspelers. Op basis van deze inventarisatie heeft de Jeugdcommissie de voorlopige indeling per leeftijdscategorie gemaakt. Deze indelingen zijn met de betreffende trainers en leiders besproken en waar nodig aangepast. In sommige gevallen heeft de coördinator ook met ouders/ verzorgers contact gehad om een wijziging te bespreken.

We hebben getracht de huidige ledenlijst zo goed mogelijk te volgen. Mocht er desondanks toch een naam ontbreken dan horen we dat graag. Stuurt u dan een mail naar: tjc@sp-teuge.nl.

Mogelijk melden zich nog nieuwe leden de komende weken. Deze zullen we in overleg met de trainers/ leiders proberen te plaatsen, waarbij het uitgangspunt is dat de huidige indeling qua spelers in principe in stand wordt gehouden.

Wij gaan als Jeugdcommissie in de basis uit van de ontwikkeling van een speler/ speelster, iedere speler/ speelster op zijn of haar eigen niveau is belangrijk voor de club. We kijken ook naar de leeftijd van de spelers/ speelsters en beogen, zoveel als binnen de mogelijkheden van de club haalbaar, ieder op zijn of haar eigen leeftijd in te delen, tenzij het voor de ontwikkeling beter is om in een andere leeftijdscategorie uit te komen. Tenslotte wegen we ook mentale en sociale aspecten van een speler/ speelster. Komend seizoen willen we verdergaand inzetten op horizontaal trainen voor de teams tot en met JO12, en indien mogelijk/ haalbaar ook bij teams in de hogere leeftijden.

We vragen daarbij begrip voor het gegeven dat we niet in iedere situatie in staat zijn om uw zoon of dochter te plaatsen in het team van zijn of haar voorkeur. Wij willen wijzen op het feit dat uw kind elk seizoen weer in een nieuw team begint en dat daar weer nieuwe vriendschappen zullen ontstaan. Het is alles bij elkaar een complexe puzzel om te leggen; ook dit jaar weer.

Indien u als ouders/ verzorgers of de speler(s) vragen hebben over de indeling, dan kunt u gebruik maken van de inloopavond op woensdag 22 juni 2022, vanaf 19.00u, op afspraak. Berichten via e-mail en whatsapp vinden wij niet passend als communicatiemiddel; daarom (alleen) een persoonlijk gesprek. Als u een persoonlijk gesprek op prijs stelt, dan graag alleen een verzoek hiertoe per mail naar tjc@sp-teuge.nl. Op afspraak stellen we in overleg een tijdstip vast.

Wat betreft de insteek van een persoonlijk gesprek: we gaan als Jeugdcommissie niet met u in discussie over de indeling o.b.v. capaciteit van uw zoon of dochter. Uitsluitend bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders of spelers aanleiding zijn om de TJC te vragen om een andere indeling.

Anders dan andere jaren, kiezen we dit jaar voor een seizoensopening voor de zomervakantie, te weten op vrijdag 1 juli 2022, vanaf 18.00u om zodoende gezamenlijk oplossingen te verkennen voor eventuele open plaatsen zoals trainers of leiders. Het is niet eenvoudig, ook dit jaar weer niet, om trainers en leiders te vinden en in voorkomende situaties zullen we dan ook een beroep moeten doen op ouders/ verzorgers van spelers.

De planning voor de seizoensopening is als volgt:

JO8-JO10:      18.00u – 19.00u

JO11-JO12:    19.00u – 20.00u

JO13-JO15:    20.00u – 21.00u 

Mocht u het nieuwe seizoen een jeugdteam willen trainen of begeleiden dan horen we dat graag. Vanuit de TJC bieden wij ondersteuning bij het geven van trainingen dan wel begeleiden van jeugdteams. Mocht u interesse of vragen hebben dan horen we dat graag. In dat geval kunt u een mail sturen naar: tjc@sp-teuge.nl

In de bijlagen hieronder staan de voorlopige teamindelingen voor de jeugdteams JO8 t/m JO19 van Sp. Teuge voor het seizoen 2022-2023.

Voorlopige teamindeling (pdf) :

JO19-teams (11x11)

JO17-teams (11x11)

JO16-teams (11x11)

JO15-teams (11x11)

JO14-teams (11x11)

JO13 -teams (11x11)

JO12 -teams (8x8)

JO11 -teams (8x8)

JO10 -teams (6x6)

JO9 -teams (6x6)

JO8-teams (6x6)


Na 1 juli worden de nieuwe teams in de menu's op de website ingeladen.

Jeugdcommissie Sportclub Teuge

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!