Sponsors

Teamindeling jeugd seizoen 2021-2022

13 juni 2021 20:45


De afgelopen weken heeft de Jeugdcommissie van Sp. Teuge, ondersteund door trainers en/of leiders, een inventarisatie gemaakt van alle jeugdspelers. Op basis van deze inventarisatie heeft de Jeugdcommissie de indeling per leeftijdscategorie gemaakt.

Deze indelingen zijn met de betreffende trainers en leiders besproken en waar nodig aangepast. In sommige gevallen heeft de coördinator ook met ouders/ verzorgers contact gehad om een wijziging te bespreken. Na dit moment hebben er nog enkele mutaties (i.v.m. beëindiging lidmaatschap c.q. nieuwe leden) plaatsgevonden, waardoor we als Jeugdcommissie nog een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd. We hebben getracht de ledenlijst zo goed mogelijk te volgen. Mocht er desondanks toch een naam ontbreken dan horen we dat graag. Stuurt u dan een mail naar: tjc@sp-teuge.nl

Wij gaan als Jeugdcommissie in de basis uit van de ontwikkeling van een speler/ speelster, iedere speler/ speelster op zijn of haar eigen niveau is belangrijk voor de club. We kijken ook naar de leeftijd van de spelers/ speelsters en beogen, zoveel als binnen de mogelijkheden van de club haalbaar, ieder op zijn of haar eigen leeftijd in te delen, tenzij het voor de ontwikkeling beter is om in een andere leeftijdscategorie uit te komen. Tenslotte wegen we ook mentale en sociale aspecten van een speler/ speelster.

Belangrijke ontwikkeling voor komende seizoen, met name voor de teams tot en met JO12 is de inzet op horizontaal trainen. Dit betekent dat in de basis één keer per week gezamenlijk met een ander team getraind wordt. Zodoende krijgen alle spelers kansen om zich verdergaand te ontwikkelen en ontstaan ook nieuwe verbindingen tussen spelers. Tijdens de corona-periode, waar de regels het hebben toegelaten, hebben we volop geëxperimenteerd met horizontaal trainen. Ook zullen we vanuit de Jeugdcommissie met de coördinatoren deze aanpak inzetten en ondersteunen.

We gaan als Jeugdcommissie niet met u in discussie over de indeling o.b.v. capaciteit van uw zoon of dochter. Uitsluitend bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders of spelers aanleiding zijn om de TJC te vragen om een andere indeling. In dat geval kunt u een mail sturen naar: tjc@sp-teuge.nl

Mocht u het nieuwe seizoen een jeugdteam willen trainen of begeleiden dan horen we dat graag. Vanuit de TJC bieden wij ondersteuning bij het geven van trainingen dan wel begeleiden van jeugdteams. Mocht u interesse of vragen hebben dan horen we dat graag. In dat geval kunt u een mail sturen naar: tjc@sp-teuge.nl

Komend seizoen starten we met de volgende teams:

Teams_2021_2022.JPG

We vragen daarbij begrip voor het gegeven dat we niet in iedere situatie in staat zijn om uw zoon of dochter te plaatsen in het team van zijn of haar voorkeur. Wij willen wijzen op het feit dat uw kind elk seizoen weer in een nieuw team begint en dat daar weer nieuwe vriendschappen zullen ontstaan.

In de bijlagen hieronder staan de teamindelingen voor de jeugdteams JO8 t/m JO19 van Sp. Teuge voor het seizoen 2021-2022.

 

Teamindeling (pdf) :

JO19-teams (11x11)

JO17-teams (11x11)

JO16-team (11x11)

JO15-team (11x11)

JO14-teams (11x11)

JO13 -teams (11x11)

JO12 -teams (8x8)

JO11 -teams (8x8)

JO10 -teams (6x6)

JO9 -teams (6x6)

JO8-teams (6x6)

 

Na 1 juli worden de nieuwe teams in de menu's op de website ingeladen.

 

Jeugdcommissie Sp. Teuge

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!