Sponsors

Vrijwilligers Sp Teuge

30 april 2021 10:00


Wij zijn trots op de vele vrijwilligers, die onze vereniging jaar in jaar uit draaiende houden, ook in corona-tijd. Deze vrijwilligers verdienen onze aandacht en waardering, daarom hebben we de rubriek ‘Vrijwilliger van de maand’ ook weer opgestart. In deze rubriek vragen wij één van onze vrijwilligers om zichzelf voor te stellen; wie zijn ze, wat doen ze en waarom is het zo leuk om vrijwilliger bij Sportclub Teuge te zijn?

Wij hopen hiermee niet alleen onze trouwe vrijwilligers meer bekendheid te geven, maar ook leden en (groot)ouders enthousiast te maken, want nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom! Wij gaan graag het gesprek aan; wat lijkt je leuk om te doen en wat zou je willen verbeteren binnen de vereniging? Maar ook; wat wordt er van je verwacht en waar staan we als Sportclub Teuge voor?

Want vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Wij willen naast een gezellige en sportieve vereniging ook een veilige sportomgeving bieden. In dit bericht informeren we je hoe we als vereniging werken aan deze veilige sportomgeving.

Al onze vrijwilligers (van 18 jaar en ouder), die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Denk aan trainers, leiders, scheidsrechters, coördinatoren, verzorgers enz. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Sportclub Teuge maakt voor het aanvragen van deze verklaringen gebruik van Regeling Gratis VOG van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Iedere 5 jaar beoordeelt het ministerie VWS of onze vereniging voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden, waaronder het hanteren van een preventiebeleid.

Begin van dit jaar is in opdracht van het bestuur en met dank aan Michel Mellink en onze interne vertrouwenscontactpersonen het preventiebeleid Sportclub Teuge - Een veilige Sportomgeving! gemaakt. Dit preventiebeleid met onderliggende stukken is inmiddels ook al goedgekeurd door het ministerie VWS, waardoor we ook de komende vijf jaar weer gebruik kunnen maken van de Regeling Gratis VOG.

Het onderwerp veilige sportomgeving heeft natuurlijk al langere tijd onze aandacht, maar in het preventiebeleid is alles wat we eerder al met elkaar hadden vastgelegd en georganiseerd gebundeld en is in een plan van aanpak omschreven hoe we dit onderwerp actueel houden. De statuten van onze vereniging vormen de basis van alle regels binnen onze club. In 2019 zijn deze regels verder uitgewerkt in gedragsregels en zijn de maatregelen bij strijdig gedrag in ons sanctiebeleid vastgelegd.

Goed ook om te weten dat binnen Sportclub Teuge vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief zijn. De VCP is een contactpersoon die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is voor iedereen aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. Ferdi Slijkhuis en Remco Uenk zijn onze interne vertrouwenscontactpersonen en mevrouw Ankoné is onze externe vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn opgeleid voor hun taak, onafhankelijk, horen aan, oordelen niet en verwijzen door indien nodig.

Daarnaast is er een Kennisgroep Gedrag opgericht, bestaande uit Ferdi, Remco én Conny Klein Rouweler. Deze Kennisgroep Gedrag biedt kennis (handvatten/tips) aan leiders/trainers die tegen problemen of vragen aanlopen binnen hun elftal; bijvoorbeeld pesten en agressie, maar ook met betrekking tot begeleiding van spelers met gedragsstoornissen zoals ADHD, PDD-NOS of autisme.

In het plan van aanpak in het preventiebeleid is opgenomen dat we jaarlijks een wisselende werkgroep van leden, vrijwilligers, ouders vragen de risicoscan ‘grensoverschrijdend gedrag’ van Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF) uit te voeren. Wat speelt er binnen de club? Wat gaat er goed, maar wat kan er nog beter? Is daarvoor een actualisatie of aanscherping van beleid en regels nodig? Met als doel het onderwerp veilige sportomgeving op de jaarlijkse agenda te houden.

Heb je vragen n.a.v. dit bericht of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Laat het ons weten! Stuur een mail naar info@sp-teuge.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!